การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียนท่านใดสนใจการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแผ่นประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565