การฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้งาน Google Forms & QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล”

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้งาน Google Forms & QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต