การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในฐานะผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยส่วนราชการต่างที่รับผิดชอบตามความร่วมมือ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 – 9 – 10 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง , สงขลา , ภูเก็ต , ปัตตานี , นราธิวาส , สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , บึงกาฬ , ขอนแก่น , อุดรธานี , หนองบัวลำภู , ร้อยเอ็ด และอ่างทอง