การประชุมหารือแนวทางและดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ (7 ก.ค. 65) สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วย บุคลากรของสมาคม และศูนย์การเรียน ร่วมประชุมหารือแนวทางและดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านทางการประชุมระบบทางไกล Zoom Meeting