การประชุมการหารือกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียน (ภาคอีสาน และภาคเหนือ)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าประชุมการหารือกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียน (ภาคอีสาน และภาคเหนือ)