Saint Theresa Learning Center Southern Region

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

จัดการศึกษาระดับ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

รูปแบบการจัดการศึกษา

  • การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

Registor

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนสมัครรับเข้าเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดยผู้จัดการศึกษาและคณะผู้บริหารได้พบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ใบสมัครออนไลน์ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่างๆ

กิจกรรมของศูนย์ฯ

สอนวิธีการทำ “ขนมไทยตำรับชาววัง”

สอนวิธีการทำ “ขนมไทยตำรับชาววัง”

สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการทำขนมไทยเข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ ผ่าน Zoom Application ภายใต้หัวข้อ “สอนวิธีการทำขนมไทยตำรับชาววัง” บรรยายโดย อาจารย์การะเกศ อังศุภานิช ตัวแทนจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ) ลงทะเบียนร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่16 พฤษภาคม 2564 มาเรียนทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ 😊 👉 ท่านที่สนใจสามารถคลิ๊กเพื่อลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะhttps://bit.ly/3gUO2GS 👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-833-5054 หรือ 096-515-5667อีเมล sureratk@impact.co.th 👉 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของงาน www.thailandlifelonglearning.com ขนมไทย #ทำขนม #ทำขนมไทย #ขนมไทยชาววัง #ทำขนมไทยตำรับชาววัง #เวิร์กชอปออนไลน์ #เวิร์กชอป #สอนทำขนม